Cho biểu đồ sau Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta phân theo nhóm ngành A, B giai đoạn 1985-2014 Nhận xét nào sau đây không chính xác?


Câu 45162 Vận dụng

Cho biểu đồ sau

Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta phân theo nhóm ngành A, B giai đoạn 1985-2014

Nhận xét nào sau đây không chính xác?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận xét biểu đồ:

 - Nhận xét lần lượt các đối tượng:

+ Cả giai đoạn tăng hay giảm, liên tục hay không liên tục (dẫn chứng).

+ So sánh các đối tượng: đối tượng nào lớn hơn (dẫn chứng).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.