Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?


Câu 45163 Vận dụng cao

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ hiện trạng nền kinh tế nước ta hiện nay vai trò của các ngành sản xuất này trong giai đoạn mới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.