Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau (5,75lamda ) trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là ((u_M) = 3mm ) đang đi lên; ((u_N) =  - 4mm ). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.


Câu 4518 Vận dụng

Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau \(5,75\lambda \) trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là \({u_M} = 3mm\) đang đi lên; \({u_N} =  - 4mm\). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức tính góc quyét: $\Delta \varphi  = \omega .\Delta t$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.