Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình (u_A=acos(omega t) ) ((u_B) = acos (omega t + phi ) ). Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn ((lamda )(3) ). Tìm  (phi )


Câu 4520 Vận dụng

Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình \(u_A=a\cos(\omega t)\) \({u_B} = a\cos (\omega t + \varphi )\). Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn \(\dfrac{\lambda }{3}\). Tìm \(\varphi \)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Viết phương trình dao động tổng hợp tại một điểm trong trường giao thoa.

+ Điểm không dao động khi biên độ dao động tổng hợp tại điểm đó = 0

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.