Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp (A ), (B ) cách nhau (40cm ) dao động theo phương trình ((u_A) = 5c( rm(os))( (24pi t + pi ) )mm ) và ((u_B) = 5c( rm(os))( (24pi t) )mm ). Tốc độ truyền sóng là (v = 48cm/s ). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm (I ), bán kính (R = 5cm ), điểm (I ) cách đều (A ) và (B ) một đoạn (25cm ). Điểm (M ) trên đường tròn đó cách (A ) xa nhất dao động với biên độ bằng:


Câu 4522 Vận dụng cao

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp \(A\),\(B\) cách nhau \(40cm\) dao động theo phương trình \({u_A} = 5c{\rm{os}}\left( {24\pi t + \pi } \right)mm\) và \({u_B} = 5c{\rm{os}}\left( {24\pi t} \right)mm\). Tốc độ truyền sóng là \(v = 48cm/s\). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm \(I\), bán kính \(R = 5cm\), điểm \(I\) cách đều \(A\) và \(B\) một đoạn \(25cm\). Điểm \(M\) trên đường tròn đó cách \(A\) xa nhất dao động với biên độ bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Viết phương trình sóng dao động tại M: $u_M= u_{1M}+u_{2M}$

+ \(M\) thuộc đường tròn cách \(A\) xa nhất khi \(M, I, A\) thẳng hàng

+ Áp dụng biểu thức tính biên độ dao động tại \(M\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.