Choose the correct answer to the following questions. In Egypt, female students from disadvantaged families _______ scholarships to continue their studies.

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.