Vì sao đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh?  


Câu 45526 Thông hiểu

Vì sao đầu thế kỉ XIX máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung cách mạng công nghiệp ở Anh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...