Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?    


Câu 45917 Thông hiểu

Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em?

 

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của lao động trẻ em để suy luận trả lời

Xem lời giải

...