Vì sao trong giai đoạn đầu đấu tranh công nhân lại sử dụng hình thức đập phá máy móc?  


Câu 45918 Thông hiểu

Vì sao trong giai đoạn đầu đấu tranh công nhân lại sử dụng hình thức đập phá máy móc?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...