Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX?    


Câu 45945 Nhận biết

Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX?

 

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh Pháp cuối thế kỉ XIX để trả lời

Xem lời giải

...