Đến cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Pháp đứng sau những nước nào?  


Câu 45946 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Pháp đứng sau những nước nào?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình kinh tế chung của nước Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX để trả lời.

Xem lời giải

...