Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?


Câu 45950 Thông hiểu

Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình kinh tế Anh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...