Tại sao nước Mĩ được mệnh danh là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?


Câu 45955 Thông hiểu

Tại sao nước Mĩ được mệnh danh là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...