Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh?  


Câu 45956 Vận dụng

Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh chính sách đầu tư tư bản của hai nước để trả lời

Xem lời giải

...