Hình thức độc quyền phổ biến ở Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là  


Câu 45958 Vận dụng cao

Hình thức độc quyền phổ biến ở Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải

...