Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là


Câu 4596 Nhận biết

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.