Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?  


Câu 45970 Nhận biết

Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...