Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?  


Câu 45974 Thông hiểu

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào những thành tựu kĩ thuật trong thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...