Nguyên nhân chính dẫn đến sự nở rộ của các trào lưu tư tưởng tiến bộ trong thế kỉ XVIII-XIX là  


Câu 45978 Vận dụng

Nguyên nhân chính dẫn đến sự nở rộ của các trào lưu tư tưởng tiến bộ trong thế kỉ XVIII-XIX là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...