Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được


Câu 4605 Thông hiểu

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.