Phương trình tiếp tuyến với đồ thị (( C ): ,y = 2(x^3) - 6(x^2) + 3 ) có hệ số góc nhỏ nhất là


Câu 46180 Vận dụng cao

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị \(\left( C \right):\,y = 2{x^3} - 6{x^2} + 3\) có hệ số góc nhỏ nhất là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính đạo hàm và tìm giá trị nhỏ nhất của đạo hàm.

- Từ đó viết phương trình tiếp tuyến.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.