Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm  là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:


Câu 4644 Thông hiểu

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm  là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính mức cường độ âm:

\(L = \log \dfrac{I}{{{I_0}}}(B) = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}}(dB)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.