Tại sao ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm được coi là nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp?  


Câu 46593 Vận dụng cao

Tại sao ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm được coi là nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh và Pháp?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào vị trí địa lý của Xiêm để liên hệ trả lời. 

Xem lời giải