Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0 ) có nghiệm là:


Câu 4673 Thông hiểu

Phương trình \(\sin 2x + 3\sin 4x = 0\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức nhân đôi \(\sin 4x = 2\sin 2x\cos 2x\) biến đổi phương trình thành dạng tích.

- Giải phương trình lượng giác:

$\cos x=a<=> x=\pm \arccos a+k2\pi$

Sử dụng cách trình bày này khi $a$ là một góc khác $0^0;30^0;45^0;60^0;90^0$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.