Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?  


Câu 46738 Thông hiểu

Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ với đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...