Phương trình (((cos 2x))((1 - sin 2x)) = 0 ) có nghiệm là:


Câu 4674 Thông hiểu

Phương trình \(\dfrac{{\cos 2x}}{{1 - \sin 2x}} = 0\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.

Sử dụng công thức: $\sin x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

Bước 2: Giải phương trình tìm nghiệm và kiểm tra điều kiện.

Sử dụng công thức:

$\sin^2 x+\cos^2 x=1$

$\sin x = -1 \Leftrightarrow x =- \dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.