Để phương trình ((((a^2)))((1 - ((tan )^2)x)) = ((((sin )^2)x + (a^2) - 2))((cos 2x)) ) có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:


Câu 4675 Vận dụng

Để phương trình \(\dfrac{{{a^2}}}{{1 - {{\tan }^2}x}} = \dfrac{{{{\sin }^2}x + {a^2} - 2}}{{\cos 2x}}\) có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm ĐKXĐ của phương trình.

- Biến đổi phương trình đã cho về phương trình đối với chỉ một hàm số lượng giác.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.