Giải hệ phương trình (( x - y = (pi )(3) cos x - cos y =  - 1 right. ).


Câu 4676 Vận dụng

Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - y = \dfrac{\pi }{3}\\\cos x - \cos y =  - 1\end{array} \right.\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Sử dụng phương pháp thế để rút \(x\) từ phương trình trên thay vào phương trình dưới.

Bước 2: Giải phương trình dưới bằng cách sử dụng công thức \(\cos x - \cos y =  - 2\sin \dfrac{{x + y}}{2}\sin \dfrac{{x - y}}{2}\)

Bước 3: Giải phương trình lượng giác cơ bản

$\sin x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.