Phương trình (căn 3 (cot ^2)x - 4cot x + căn 3  = 0 ) có nghiệm là:


Câu 4677 Thông hiểu

Phương trình \(\sqrt 3 {\cot ^2}x - 4\cot x + \sqrt 3  = 0\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm ĐKXĐ của phương trình.

- Đặt \(\cot x = t\) và giải phương trình tìm \(t\), từ đó tìm \(x\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.