Nghiệm của phương trình (4(sin ^2)2x + 8(cos ^2)x - 9 = 0 ) là:


Câu 4679 Thông hiểu

Nghiệm của phương trình \(4{\sin ^2}2x + 8{\cos ^2}x - 9 = 0\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác để biến đổi phương trình thành phương trình bậc hai đối với \(\cos 2x\).

Các công thức:

\({\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\)

${\cos ^2}x =\dfrac{{1 + \cos 2x}}{2} $

Bước 2: Đặt \(t = \cos 2x\left( { - 1 \le t \le t} \right)\), giải phương trình ẩn \(t\) rồi giải phương trình tìm \(x\).

$\cos x= \cos a \Leftrightarrow x=\pm a+ k2\pi$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.