Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình (4(sin ^2)x - 4sin x - 3 = 0 ) trên đường tròn lượng giác là:


Câu 4680 Thông hiểu

Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình \(4{\sin ^2}x - 4\sin x - 3 = 0\) trên đường tròn lượng giác là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Giải phương trình bậc hai đối với \(\sin x\) tìm nghiệm.

- Biểu diễn các nghiệm trên đường tròn đơn vị và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.