Khẳng định nào đúng về phương trình (2căn 2 ( (sin x + cos x) )cos x = 3 + cos 2x ) 


Câu 4683 Vận dụng

Khẳng định nào đúng về phương trình \(2\sqrt 2 \left( {\sin x + \cos x} \right)\cos x = 3 + \cos 2x\) 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức nhân đôi để biến đổi phương trình thành phương trình bậc nhất đối với \(\sin x\) và \(\cos x\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.