Tổng các nghiệm thuộc đoạn ([ (0;(pi )(2)) ] ) của phương trình (2căn 3 (cos ^2)((5x))(2) + sin 5x = 1 + căn 3 ) là:


Câu 4686 Vận dụng

Tổng các nghiệm thuộc đoạn \(\left[ {0;\dfrac{\pi }{2}} \right]\) của phương trình \(2\sqrt 3 {\cos ^2}\dfrac{{5x}}{2} + \sin 5x = 1 + \sqrt 3 \) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức hạ bậc \({\cos ^2}x = \dfrac{{1 + \cos 2x}}{2}\) để biến đổi phương trình đã cho thành phương trình bậc nhất đối với \(\sin x\) và \(\cos x\).

- Sử dụng phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với \(\sin x\) và \(\cos x\) để giải phương trình.

- Tìm các nghiệm thuộc đoạn \(\left[ {0;\dfrac{\pi }{2}} \right]\) và tính tổng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.