Phương trình (6(sin ^2)x + 7căn 3 sin 2x - 8(cos ^2)x = 6 ) có nghiệm là:


Câu 4688 Vận dụng

Phương trình \(6{\sin ^2}x + 7\sqrt 3 \sin 2x - 8{\cos ^2}x = 6\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét \(\cos x = 0\) có thỏa mãn phương trình hay không.

- Xét \(\cos x \ne 0\) thì chia cả hai vế của phương trình cho \({\cos ^2}x \ne 0\), trở thành phương trình bậc hai với ẩn là \(\tan x\)

- Giải phương trình trên tìm \(\tan x\) suy ra nghiệm \(x\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.