Trong khoảng (( (0 , ,; , ,(pi )(2)) ) ) phương trình ((sin ^2)4x + 3sin 4xcos 4x - 4(cos ^2)4x = 0 ) có:


Câu 4689 Vận dụng

Trong khoảng \(\left( {0\,\,;\,\,\dfrac{\pi }{2}} \right)\) phương trình \({\sin ^2}4x + 3\sin 4x\cos 4x - 4{\cos ^2}4x = 0\) có:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xét \(\cos 4x = 0\) có thỏa mãn phương trình hay không.

- Xét \(\cos 4x \ne 0\), chia cả hai vế phương trình cho \({\cos ^2}4x \ne 0\), giải phương trình bậc hai ẩn \(\tan x\), từ đó suy ra nghiệm của phương trình.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.