Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình ((sin ^2)x - msin xcos x - 3(cos ^2)x = 2m ) có nghiệm?


Câu 4690 Vận dụng cao

Có bao nhiêu giá trị $m$ nguyên để phương trình \({\sin ^2}x - m\sin x\cos x - 3{\cos ^2}x = 2m\) có nghiệm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xét \(\cos x = 0\) có thỏa mãn phương trình hay không.

- Xét \(\cos x \ne 0\), chia cả hai vế của phương trình cho \({\cos ^2}x \ne 0\), giải phương trình bậc hai ẩn \(\tan x\).

- Đặt \(t = \tan x\), điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm là phương trình bậc hai ẩn \(t\) có nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.