Các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của m để phương trình (tan x + cot x = m ) có nghiệm (x thuộc ( (0;(pi )(2)) ) ) có tổng là:


Câu 4691 Vận dụng cao

Các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của m để phương trình \(\tan x + \cot x = m\) có nghiệm \(x \in \left( {0;\dfrac{\pi }{2}} \right)\) có tổng là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\tan x.\cot x = 1\) và đánh giá dựa vào bất đẳng thức Cô-si.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.