Với giá trị nào của m thì phương trình (( (1 - m) )(tan ^2)x - (2)((cos x)) + 1 + 3m = 0 ) có nhiều hơn 1 nghiệm trên (( (0;(pi )(2)) ) ) ?


Câu 4692 Vận dụng cao

Với giá trị nào của $m$ thì phương trình \(\left( {1 - m} \right){\tan ^2}x - \dfrac{2}{{\cos x}} + 1 + 3m = 0\) có nhiều hơn 1 nghiệm trên \(\left( {0;\dfrac{\pi }{2}} \right)\) ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình đã cho thành phương trình bậc hai đối với \(\cos x\).

- Đặt \(t = \cos x\) và tìm điều kiện cho \(t\).

- Phương trình đã cho có nhiều hơn một nghiệm nếu phương trình ẩn \(t\) có nghiều hơn một nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.