Gọi (S ) là tập nghiệm của phương trình (căn (5(x^2) + 4x)  - căn ((x^2) - 3x - 18)  = 5căn x ). Số phần tử của (S ) là:


Câu 46925 Vận dụng cao

Gọi \(S\) là tập nghiệm của phương trình \(\sqrt {5{x^2} + 4x}  - \sqrt {{x^2} - 3x - 18}  = 5\sqrt x \). Số phần tử của \(S\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Chuyển vế đưa về hai vế đều không âm, bình phương hai vế.

- Tách nhóm các số hạng đưa về dạng phương trình đặc biệt.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.