Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941?  


Câu 46953 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.