Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy sụp về kinh tế của các nước châu Âu trong những năm 1918-1923 là


Câu 46960 Thông hiểu

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy sụp về kinh tế của các nước châu Âu trong những năm 1918-1923 là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình châu Âu trong những năm 1918-1923 để suy luận trả lời

Xem lời giải

...