Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là


Câu 46962 Thông hiểu

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của nền kinh tế tư bản trong những năm 1924-1929 để suy luận trả lời

Xem lời giải

...