Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bùng nổ phong trào Ngũ Tứ (1919) ở Trung Quốc là


Câu 47046 Thông hiểu

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bùng nổ phong trào Ngũ Tứ (1919) ở Trung Quốc là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...