Sự kiện nào đánh dấu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ?  


Câu 47063 Thông hiểu

Sự kiện nào đánh dấu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ?

 


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...