Nguyên nhân sâu xa chung dẫn tới sự bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX?  


Câu 47068 Vận dụng

Nguyên nhân sâu xa chung dẫn tới sự bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới để rút ra điểm chung.

Xem lời giải

...