Đâu không phải lý do để xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới của Liên Xô?  


Câu 47077 Thông hiểu

Đâu không phải lý do để xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới của Liên Xô?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Liên Xô đầu những năm 20 của thế kỉ XX để suy luận trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.