Nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển của khoa học- kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX là  


Câu 47078 Vận dụng

Nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển của khoa học- kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào mục đích của những thành tựu khoa học - kĩ thuật nửa đầu thế kỉ XX để phân tích, nhận xét

Xem lời giải

...