Tập nghiệm của bất phương trình <=ft| (5x - 4) right| >= 6 có dạng S = ( ( - ,vô cùng ;a) ] U [ (b; + ,vô cùng ) ). Tính tổng P = 5a + b.


Câu 47099 Nhận biết

Tập nghiệm của bất phương trình $\left| {5x - 4} \right| \ge 6$ có dạng $S = \left( { - \,\infty ;a} \right] \cup \left[ {b; + \,\infty } \right).$

Tính tổng $P = 5a + b.$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng phương pháp giải bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối dạng $\left| {f\left( x \right)} \right| \ge m \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) \ge m\\f\left( x \right) \le  - m\end{array} \right.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.