banner redirect homepage

Cho biết công thoát của Kali là (A(( )) = (( ))3,(6.10^( - 19))J ) . Chiếu vào Kali lần lượt bốn bức xạ ((lamda _1) = 0,4 10^-6 m;(( ))(lamda _2) = 0,5 10^-6 m(( ));(( ))(lamda _3) = 0,6 10^-6 m;(( ))(lamda _4) = 0,7 10^-6 m ). Những bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với Kali?


Câu 4733 Thông hiểu

Cho biết công thoát của Kali là

\(A{\text{ }} = {\text{ }}3,{6.10^{ - 19}}J\) . Chiếu vào Kali lần lượt bốn bức xạ

\({\lambda _1} = 0,4\mu m;{\text{ }}{\lambda _2} = 0,5\mu m{\text{ }};{\text{ }}{\lambda _3} = 0,6\mu m;{\text{ }}{\lambda _4} = 0,7\mu m\). Những bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với Kali?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng định luật về giới hạn quang điện

\(A{\text{ }} = {\text{ }}hc/{\lambda _0}\)

+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện:

\(\lambda  \leqslant {\lambda _0}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.