Công việc (A ) có (k ) phương án ((A_1),...,(A_k) ) để thực hiện. Biết có ((n_1) ) cách thực hiện ((A_1) ),…, ((n_k) ) cách thực hiện ((A_k) ). Số cách thực hiện công việc (A ) là:


Câu 4735 Nhận biết

Công việc \(A\) có \(k\) phương án \({A_1},...,{A_k}\) để thực hiện. Biết có \({n_1}\) cách thực hiện \({A_1}\),…,\({n_k}\) cách thực hiện \({A_k}\). Số cách thực hiện công việc \(A\) là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.